Сводешын возымашыже: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
| |шӱй
| |шӱ
| |човонь
| |
|- height
| |у
| |у
| |од
| |
|- height
| |нер
| |нер
| |судо
| |
|- height
| |ом, от, ок, она (огына), ода (огыда), огыл, огытыл
| |ам, ат, ак, ана, ада, агыл, агылеп
| |а
| |
|- height
| |айдеме, еҥ
| |эйдем
| |ломань
| |
|- height
| |йӱр
| |юр
| |пиземе
| |
|- height
| |йошкар
| |якшар
| |якстере
| |
|- height
| |корно
| |корны
| |ки
| |
|- height
| |вож
| |важ
| |юр
| |
|- height
| |йыргешке
| |йӹргешкӹ
| |кеверь
| |
|- height
| |ошма
| |ошма
| |чувар
| |
|- height
| |каласаш
| |келесäш
| |ёвтамс
| |
|- height
| |ужаш
| |ужаш
| |неемс
| |
|- height
| |шурно, нӧшмӧ
| |нӱшмӱ
| |видьме
| |
|- height
| |шинчаш
| |шӹнзäш
| |озамс
| |
|- height
| |коваште
| |кавашты
| |кедь
| |
|- height
| |малаш
| |амалаш
| |удомс
| |
|- height
| |изи
| |изи
| |вишка
| |
|- height
| |шыкш
| |шӹкш
| |качамо
| |
|- height
| |шогаш
| |шалгаш
| |аштемс
| |
|- height
| |шӱдыр
| |шӹдӹр
| |теште
| |
|- height
| |кӱ
| |кӱ
| |кев
| |
|- height
| |кече
| |аяр, кечӹ
| |чи
| |ши
|- height
| |ияш
| |иäш
| |уемс
| |
|- height
| |поч
| |пач
| |пуло
| |
|- height
| |саде
| |тӹдӹ
| |се, тона
| |
|- height
| |тиде
| |тидӹ
| |те
| |
|- height
| |тый
| |тӹнь
| |тон
| |
|- height
| |йылме
| |йӹлмӹ
| |кель
| |
|- height
| |пӱй
| |пӱ
| |пей
| |
|- height
| |пушеҥге, пу
| |пу
| |чувто
| |
|- height
| |каяш, кошташ
| |кеäш, кашташ
| |якамс, молемс
| |
| |
|- height
| |леве
| |шокшы
| |лембе
| |
|- height
| |ме
| |мä
| |минь
| |
|- height
| |мо
| |ма
| |мезе
| |
|- height
| |ош, ошо
| |ошы
| |ашо
| |
|- height
| |кӧ
| |кӱ
| |кие
| |
|- height
| |ӱдырамаш
| |ӹдӹрäмаш
| |ава
| |
|- height
| |нарынче, саре
| |сары
| |ожо
| |
|}
</div>
 
<br />
 
1654

правки

Навигаций